Waar ben je naar op zoek?
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Helen van trauma volgens Bessel van der Kolk

1. Herstellen van gemeenschap : trauma is een godverlaten ervaring, we voelen ons helemaal alleen in de wereld, alsof er niemand in de wereld is om ons te helpen. Een gevoel van gemeenschap herstellen is dus verschrikkelijk belangrijk

2. Effectieve actie: trauma gaat over fysiek hulpeloos zijn, het gevoel niets te kunnen doen: dus daadwerkelijk iets doen is belangrijk

3. Omgaan met affectregulatie: bij trauma reageert je hele systeem voortdurend overmatig. Of je ontploft of je wordt boos of je sluit je af en verliest het contact met de mensen om je heen. Regulering is dus een kernpunt van het omgaan met trauma

4. Toegang tot het emotionele brein / jezelf kennen: als je getraumatiseerd bent is het eng om jezelf te voelen, maar het is belangrijk om jezelf te ontmoeten en te voelen wat je voelt

5. Omgaan met delen: Het is belangrijk om alle delen te accepteren, er echt mee in contact te komen en compassie te hebben. Ze hebben zich alleen ontwikkeld om je veilig te houden

6. Verwerken van traumatische herinneringen

7. Je neurale circuit opnieuw bedraden: nieuwe neurale paden in de hersenen maken

Inhoudsopgave