Waar ben je naar op zoek?
Categorieën
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Uitgangspunten IFS

I. BASISVERONDERSTELLINGEN VAN HET IFS-MODEL

 • Het is de aard van de geest om te worden onderverdeeld in een onbepaald aantal subpersoonlijkheden of delen.
 • Iedereen heeft een Zelf, en het Zelf kan en moet het interne systeem van het individu leiden.
 • De niet-extreme bedoeling van elk deel is iets positiefs voor het individu. Er zijn geen ‘slechte’ onderdelen en het doel van therapie is niet om onderdelen te elimineren, maar om hen te helpen hun niet-extreme rol te vinden.
 • Terwijl we ons ontwikkelen, ontwikkelen en vormen onze onderdelen een complex systeem van onderlinge interacties; daarom kan systeemtheorie worden toegepast op het interne systeem. Wanneer het systeem wordt gereorganiseerd, kunnen onderdelen snel veranderen.
 • Veranderingen in het interne systeem hebben invloed op veranderingen in het externe systeem en vice versa. De implicatie van deze veronderstelling is dat zowel de interne als de externe niveaus van het systeem moeten worden beoordeeld.

II. ALGEMENE DOELEN VAN DE THERAPIE

 • Om balans en harmonie binnen het interne systeem te bereiken
 • Om het Zelf te differentiëren en te verheffen, zodat het een effectieve leider in het systeem kan zijn
 • Wanneer het Zelf de leiding heeft, zullen de delen input leveren aan het Zelf, maar zullen het leiderschap en de uiteindelijke besluitvorming van het Zelf respecteren.
 • Alle onderdelen zullen bestaan ​​en talenten lenen die hun niet-extreme bedoelingen weerspiegelen.

III. ONDERDELEN

 • Subpersoonlijkheden zijn aspecten van onze persoonlijkheid die intern op elkaar inwerken in sequenties en stijlen die vergelijkbaar zijn met de manieren waarop mensen met elkaar omgaan.
 • Delen kunnen op allerlei manieren worden ervaren: gedachten, gevoelens, sensaties, beelden en meer.
 • Alle onderdelen willen iets positiefs voor het individu en zullen verschillende strategieën gebruiken om invloed te krijgen binnen het interne systeem.
 • Onderdelen ontwikkelen een complex systeem van onderlinge interacties. Polarisaties ontstaan ​​als onderdelen proberen invloed te krijgen binnen het systeem.
 • Terwijl ervaringen delen beïnvloeden, worden delen niet gecreëerd door de ervaringen. Ze bestaan ​​altijd, hetzij als potentieel, hetzij als actualiteit.
 • Delen die extreem worden, dragen “lasten” — energieën die niet inherent zijn aan de functie van het onderdeel en niet tot de aard van het onderdeel behoren, zoals extreme overtuigingen, emoties of fantasieën. Onderdelen kunnen worden geholpen om te “ontlasten” en terug te keren naar hun natuurlijke balans.
 • Delen die het vertrouwen in het leiderschap van het Zelf hebben verloren, “vermengen” zich met het Zelf of nemen het over.

IV. ZELF

 • Ander niveau van entiteit dan de delen – vaak in het centrum van de “jij” waar de delen mee praten of die wel of niet leuk vindt, naar luistert of verschillende delen buitensluit
 • Wanneer gedifferentieerd, is het Zelf competent, veilig, zelfverzekerd, ontspannen en in staat om te luisteren en te reageren op feedback.
 • Het Zelf kan en moet het interne systeem leiden.
 • Verschillende niveaus van ervaring van het Zelf:
 • Wanneer ze volledig gedifferentieerd zijn van alle delen (Zelf alleen), beschrijven mensen een gevoel van ‘gecentreerd’ te zijn.
 • Wanneer het individu “in het Zelf” is of wanneer het Zelf de leiding heeft tijdens interactie met anderen (dagelijkse ervaring), wordt het Zelf ervaren samen met de niet-extreme aspecten van de onderdelen.
 • Een versterkend aspect van het model is dat iedereen een Zelf heeft.

V. ALGEMENE GROEPEN ONDERDELEN

Ballingen

 • Jonge delen die trauma hebben ervaren en vaak geïsoleerd raken van de rest van het systeem in een poging om het individu te beschermen tegen het voelen van de pijn, terreur, angst, enzovoort, van deze delen
 • Als ze verbannen worden, kunnen ze steeds extremer en wanhopiger worden in een poging om verzorgd te worden en hun verhaal te vertellen
 • Kan het individu een kwetsbaar en kwetsbaar gevoel geven

Managers

 • Onderdelen die het dagelijkse leven van het individu bepalen
 • Poging om het individu in controle te houden over elke situatie en relatie in een poging om delen te beschermen tegen pijn of afwijzing
 • Kan dit op een aantal manieren doen of door een combinatie van onderdelen – streven, controleren, evalueren, zorgen, terroriseren, enzovoort.

Brandweerlieden

 • Groep onderdelen die reageren wanneer ballingen worden geactiveerd in een poging hun gevoelens te beheersen en te doven
 • Kan dit op verschillende manieren doen, waaronder drugs- of alcoholgebruik, zelfverminking (snijden), eetaanvallen, seksuele eetbuien
 • Heb dezelfde doelen als managers (om ballingen weg te houden) maar verschillende strategieën

VI. RELATIE TUSSEN INTERNE EN EXTERNE SYSTEMEN

 • De manier waarop je je verhoudt tot je eigen delen loopt parallel met de manier waarop je je verhoudt tot die delen van anderen.
 • Het interne systeem van het individu beïnvloedt en wordt beïnvloed door het externe systeem waarvan hij of zij deel uitmaakt.
 • Interne en externe systemen lopen vaak parallel aan elkaar.

Bron: www.ifs-institute.com

Inhoudsopgave